Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 


GOPS - Radgoszcz
KOMUNIKAT W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wniosek <pobierz>

 
Dożywianie

Gminny ośrodek pomocy społecznej w Radgoszczy informuje wszystkich rodziców zainteresowanych dożywianiem dzieci w szkole od miesiąca września 2011 roku o składanie podań w siedzibie „ośrodka” od miesiąca sierpnia 2011 roku.


Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe na jednego członka rodziny do dożywiania nie może przekroczyć 526,50 zł.

 
Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Więcej…
 
O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy  ogłasza składanie ofert na dowóz ciepłych posiłków ze stołówki szkolnej w Radgoszczy do szkoły Podstawowej w Małcu, Zarzeczu Dużym i Łęgu w dniach od 2 września 2011 r. do dnia 29 czerwca 2012r.

 

Warunki  oferty:

 

1) Wyjazd z Radgoszczy w dni nauki szkolnej o godzinie 10.20

2) Łączna dzienna trasa przejazdu – 21 km.

3) Samochód musi być przystosowany do przewozu żywności (decyzja SANEPIDU )

 

 

Prosimy o podanie ceny brutto w złotych za jeden dzień dowozu.

 

Oferty prosimy składać do dnia 29 sierpnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy do godziny 9.00.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2

Dzisiaj jest: Piątek
26 Maja 2017
Dzień Matki
Imieniny obchodzą
Beda, Filip, Marianna, Paulina,
Więcemił, Wilhelmina

Do końca roku zostało 220 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Odsłon : 24759

LogowanieDesign by INTER-MEDIA