Zgłoś propozycję projektu rewitalizacji

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022, Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 20.01.2017 roku. Szczegóły tutaj u dołu strony.

Śpiewający występ Julki

Podopieczna radgoskiego przedszkola Julka Kupiec wyśpiewała drugie miejsce podczas IV Międzygminnego Festiwalu Kolęd w Dąbrowskim Domu Kultury. Z sukcesami startowali także inni reprezentanci naszej gminy. Organizatorami konkursu byli: DDK i Urząd Gminy w Radgoszczy, patronat honorowy przyjęli: Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Marek Lupa – Wójt Radgoszczy. Wyniki w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Śpiewający występ Julki

Ostrzeżenie przed silnym mrozem

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed silnym mrozem. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -9°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10 w środę, 11 stycznia.

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza - Małopolska

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.  Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności - rozwiń artykuł.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza - Małopolska

Kolędowali w żłobku

30 solistów oraz 9 zespołów wokalnych wzięło udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "O świąteczną nutkę". Występy uczestników oceniało jury w składzie: Małgorzata Węgiel, Iwona Sipior i Urszula Kupiec. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy w Radgoszczy. Wyniki, a także galeria zdjęć w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Kolędowali w żłobku

Ptasia grypa w powiecie dąbrowskim

Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej zwołanym w trybie pilnym przez wicestarostę dąbrowskiego Marka Kopię, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Janas przekazał informację nt. działań podejmowanych przez służbę weterynaryjną po wykryciu ogniska grypy ptaków w Dąbrowie Tarnowskiej oraz poinformował o planach na najbliższy okres. Szczegóły: http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/7037/skutki-ptasiej-grypy-w-powiecie-dabrowskim.html.

Spotkanie informacyjne - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz

Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjno-warsztatowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz, które odbędą się w dniu 9 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Radgoszczy Punkt Filialny w Małcu, ul. Szczucińska 36. Harmonogram w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz